Popis produktu 3L Pediatr

3L Pediatr je komplexní programové vybavení pro lékařské ordinace, které vychází z verze 3L Manažer a je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Oproti verzi 3L Manažer ale umožňuje přehlednou evidenci a plánování očkování a jednotných preventivních prohlídek. Samozřejmostí jsou různé přehledy a statistiky pro práci s očkováním a jednotnými preventivními prohlídkami. Užitečným doplňkem je percentilový graf.

Veškeré volby jsou snadno dostupné pomocí přehledného systému menu, ovládaného klávesnicí, nebo myší, lze však použít i jednoduché a snadno zapamatovatelné kombinace kláves. Ovládání programu je značně intuitivní, protože vychází z praktických požadavků lékařů. Celý program je koncipován pro lékaře a ne pro počítačové odborníky. Vyúčtování je možno provést snadno a rychle, též pro všechny zdravotní pojišťovny najednou. Recepty a magistraliter lze tisknout přímo z karty pacienta. Stálá terapie pacienta je přehledně evidována tak, že pro opakovanou preskripci stačí jen zapsat počet balení. Součástí programu je knihovna pomocných textů, které si jednou připravíte a při vytváření zpráv je celé vložíte jednoduchou kombinací kláves. Veškerou dokumentaci pacienta je možno kdykoli vytisknout v různých úpravách, samozřejmostí je zde i dotisk karet. Program automaticky generuje různé statistické přehledy a hlášení. Je možno nastavit automatickou archivaci v předem určeném čase. Kdykoli lze získat kontrolní přehledy a vyúčtování a to i zpětně. Při hotovostních platbách je vedeno saldokonto pacienta a program umožní vytisknout i příjmové a výdajové doklady. Soukromí lékaři ocení možnost propočtu nákladů na ordinaci. Laboratorní výsledky mohou být prezentovány několika způsoby, podle požadavků na přehlednost, či na úsporu místa.

Každý uživatel si sám zjistí řadu dalších zajímavých předností našeho programu. Nejlepší představu o programu a jeho možnostech získáte když si všechno “osaháte” a prohlédnete. Proto je k dispozici plně funkční demoverze, jejíž jediným omezením je možnost zpracování jen deseti pacientů. Pokud při prohlížení programu budete mít dojem, že něco není přesně podle Vašich představ, rozhodně nás kontaktujte. Program má bohaté možnosti konfigurace a v případě potřeby Vám můžeme udělat i různé individuální úpravy, takže Vám padne jako ulitý.

Je stavěn pro práci jednoho i více uživatelů a to jak na jediném počítači, tak v síti. To umožňuje práci více lékařů či sester se společnými databázemi pacientů, přičemž je možno definovat přístupová práva k údajům.

Podporujeme eRecept

Naše společnost byla certifikována organizací SÚKL pro komunikaci v rámci projektu ePreskripce.

Poskytované služby k produktům 3L

Telefonická podpora je k dispozici každý pracovní den na našem telefonním čísle. Jsme připraveni s Vámi vyřešit případné problémy.

Vzdálená správa je systém údržby našeho systému pomocí speciálního software, který dokáže přes internet technikovi zprostředkovat Váš počítač tak, jako by u něj seděl. Vzdálená správa je pro uživatele s podporou zdarma.

Servis na pracovišti – jsme připraveni pohotově zasáhnout, pokud snad budete mít problémy s některým naším programem, jeho instalací, nebo individuální úpravou (např. tisk do formulářů).

Aktualizace produktů – aby Vaše investice do produktu se dále zhodnocovala, rozvíjíme neustále funkčnost našich produktů tak, aby Vám přinášely co nejvyšší komfort. Pro uživatele, kteří nemají zaplacenu podporu produktů (viz. níže) nabízíme za úplatu dokupovat aktualizace produktů při změně metodiky apod.

Podpora produktu 3L je služba, kterou poskytujeme ke všem produktům 3L (k aktuální verzi programu). Touto službou poskytujeme uživateli zdarma veškeré upgrade programu vynucené změnami metodiky pojišťovny, ale samozřejmě i další vylepšení programu. Zároveň má uživatel s podporou nárok na přednostní servisní zásah oproti uživateli bez podpory, slevy na cenu servisního zásahu a ostatních služeb poskytovaných uživatelům 3L a v neposlední řadě slevu při nákupu hardware či aplikačního software u naší společnosti. To jsou všechno výhody, které má uživatel s podporou, ale to není vše.
Každý uživatel by si měl uvědomit, že zaplacením podpory nepodporuje nějakou firmu, ale získává jistotu, že se bude mít kam obrátit v případě problému apod. Každý uživatel již investoval do programu nějakou hodnotu peněz a tím, že si předplatí podporu bude mít jistotu, že jeho investice při změně metodiky či poruše programu nepřijdou vniveč.
Podporu poskytujeme ve dvou cenových relacích. Jednu tzv. obnovenou za nižší cenu, tu poskytujeme v případě, že uživatel kupuje nový produkt, případně podporu obnoví do 30 dnů od skončení předchozí podpory. Klasická podpora je podpora do koupená jinak než je uvedeno v předchozí větě. Při nákupu této podpory však uživatel musí doplatit všechny upgrade do aktuální verze. To však neplatí pro lékaře, kteří to s programem a vlastními daty a investicemi myslí vážně a platí si podporu pravidelně.