Vývoj software na zakázku je jednou z prioritních činností naší společnosti. V tomto oboru se úspěšně pohybujeme již od roku 1995. Vyvíjíme zejména desktopové aplikace pro prostředí MS Windows. Při vývoji aplikací postupuje podle funkčních metodiky pro vývoj aplikací na zakázku:

Vývojové nástroje

Visual Studio

V současnosti vyvíjíme aplikace zejména v prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 Professional je integrované prostředí, které zjednodušuje tvorbu, ladění a nasazování aplikací. Poskytuje ideální podpůrné nástroje pro zabezpečení nejvyšší kvality aplikací, ať už jde o návrh architektury, vývoj, testování, nebo o údržbu. Pro programování používáme programovací jazyk C#.

Visual FoxPro 9.0

Stále jsme schopni vyvíjet aplikace i v databázovém prostředí Visual FoxPro a to jak ve spolupráci s databázemi VFP (DBF tabulky), tak i s jinými databázemi např. MS SQL Server nebo MySQL. Vývoj systému Visual FoxPro byl bohužel firmou Microsoft z marketingových důvodů uzavřen. Z toho důvodu jsme přešli na vývojové prostředí Visual Studio 2010 a jazyk C#.

Databázové prostředí

MS SQL Server / MS SQL Server Express

Databázový systém společnosti Microsoft pro prostředí MS Windows / Windows server a nově i pro prostředi Linux. Pro jednoduché databázové systémy lze využít zdarma distribuovanou verzi MS SQL Express.

MySQL

MySQL Server je světově nejrozšířenější relační open source databázový systém. Je jednou z klíčových součástí tzv. LAMP (operační systém Linux, webový server Apache, MySQL, skriptovací jazyky PHP / Perl / Python), která se v současné době používá u velkého počtu webových aplikací, protože celé toto řešení je velice spolehlivé a postavení na open source základu výrazně snižuje finanční náklady na vývoj i běh aplikace.